Brandit 2013

УСЛОВИЯ ЗА ИЗРАБОТКА


ЦЕНИ - ПЕЧАТ И ЩАМПИ

ПОТНИЦИ

ТЕНИСКИ КЪС РЪКАВ

ТЕНИСКИ ТИП ЛАКОСТА

ТЕНИСКИ ДЪЛЪГ РЪКАВ

ВАТИРАНИ БЛУЗИ

ВАТИРАНИ СУИТЧЕРИ

ТЕНИСКИ ПО ПОРЪЧКА

ШАПКИ

Чадъри и дъждобрани

УСЛОВИЯ ЗА ИЗРАБОТКА

ЗА КОНТАКТИ
Google+

Приемаме поръчки за изработка на тениски с надписи и лога. Изработваме рекламни тениски със ситопечат, щампи, бродерия

ЦЕНИ ЗА ПЕЧАТ, ЩАМПИ И БРОДЕРИЯ ВИЖТЕ ТУК

СРОКОВЕ ЗА ИЗРАБОТКА:

Сроковете на изработка зависят, както от модела на поръчаните тениски, така и от метода на надписване.
Ориентировъчните срокове за изработка на тениски с надпис са следните:

  • до 50 броя тениски: Срок за надписване в един цвят или пълноцветно от 4 до 7 дни
  • над 50 до 500 броя тениски: Срок за надписване в един цвят или пълноцветно от 7 до 10 дни
  • над 500 броя тениски: Срок за надписване в един цвят или пълноцветно от 15 до 30 дни.
  • БРОДЕРИЯ: Сроковете за бродерия върху тениски и други артикули са от 7 до 14 дни.
  • Тениски и други БЕЗ ПЕЧАТ: Поръчки на тениски и други артикули без печат ВИЖТЕ ТУК

*СПЕШНИ ПОРЪЧКИ: Всички поръчки с по-къси срокове от горепосочените се изпълняват с 50% оскъпяване.
*ЕКСПРЕСНИ ПОРЪЧКИ: Експресни поръчки - от днес за днес - се изпълняват със 100% оскъпяване на цялата поръчка и се изпълняват, само след проверка на техническата възможност и при условие, че поръчката е направена до 12:00 часа в работен ден.

ЦЕНИ ЗА ПЕЧАТ: «» СИТОПЕЧАТ НА ТЕНИСКИ «» БРОДЕРИЯ НА ТЕНИСКИ «» ЩАМПИ ВЪРХУ ТЕНИСКИ «»

*Спешни и експресни поръчки се приемат само при възможност за обслужването им


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ВЪЗЛАГАНЕ и ИЗПЪЛНЕНИЕ на ПОРЪЧКИ за ИЗДЕЛИЯ С ПЕЧАТ

ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ
1. При подписване на договор-поръчка за изделия с печат ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими изходни материали - файлове, текстове, снимки, фонове и т.н., както и МАКЕТ за разположението на изображенията и текстовете в готовия материал;
2. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предоставя готов предпечат, същият следва да бъде съобразен с изискванията към файловите формати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. В случай, че условието по т.1 не е изпълнено, указаният срок за изпълнение на договора, започва да тече от момента на окончателното предаване на материалите, респективно се удължава с времето на забавата;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отправи по елктронна поща възраженията си по отношение на подадените изходни материали в срок до 4 дни от подписване на договор-поръчка. Възраженията могат да бъдат придружени от искане за удължаване на срока, корекция в цената или отказ за изпълнение.
5. При поръчка за ушиване на тениски собствено производство или по предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ модел, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да се информира за стандартните размери в сантиметри на тениските от размерната таблица за тениски,  публикувани в интернет сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по които ще бъде изпълнена поръчката.

ПРОЦЕС на ИЗРАБОТКА
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
6.1 Ако в поръчката е включено изработването на ПРОЕКТ, да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение и подпис ПРОЕКТА по настоящия договор преди отпечатване;
6.2 Ако в поръчката не е включено изработването на ПРОЕКТ, да спазва стриктно подаденият от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ МАКЕТ;
6.3 Да предаде проекта по настоящият договор съобразно договерения срок за изработка;
6.4 Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на забава, породена от обективни или субективни причини;
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се информира за допълнителните разходи възникнали в процеса на изработка, както и да ги отказва, в случай, че вече не са извършени;
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отговаря за влошаване качеството на готовата продукция, получено в резултат на подадени некачествени изходни материали или отказ от извършване на векторизация, експонация, сложна обработка на изображения, както и не носи отговорност за цветови несъответствия при липса на цветопроба;
9. В случай на забава без наличие на обективни външни фактори и при неспазване т.5.4
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и в случай, че не е уговорено друго има право да изиска неустойка при просрочие повече от 3/три/ работни дни в размер на 1% за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от стойността на поръчката;
10. При готов предпечат на клиента ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отговаря за несъответствия и липси в готовата продукция резултат от неспазване изискванията описани в т.2 от настоящия договор;
11. За изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по електронна поща;

ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИТЕ МАТЕРИАЛИ
12. Готовите материали се получават на място от офисите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изплащане на пълната дължима по договора сума и направените допълнителните разходи;
13. Доставка на готовите материали е възможна за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и само
в случай, че същият е изплатил всички дължими по договора суми;

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
14. В случай, че плащанията по договора не бъдат извършени в съответните срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да удължи срока за изпълнение на поръчката, да прекрати едностранно договора или да изиска изплащането на лихва върху просрочените плащания за времето на забавата.ЗА КОНТАКТИ, ПОРЪЧКИ И ВЪПРОСИ ТУК


» Изисквания за файловите формати »Начало / УСЛОВИЯ ЗА ИЗРАБОТКА

MAKSOFT Net, Sofia © 2009www.paraleli.net